Tấm nẹp khớp 4.5

Chỉ dành cho chuyên gia

Thực hiện loại phẫu thuật tự chọn này theo cách xâm lấn tối thiểu, an toàn và ổn định.

Việc điều chỉnh các khối u trục ở tứ chi liên tục đạt được tầm quan trọng trong phẫu thuật chỉnh hình. Đặc biệt ở những vùng gần khớp xương điều chỉnh khớp gối đối với dị tật chân chữ X và chữ O, thay đổi tải trọng trên khớp gối và có thể trì hoãn nhu cầu thay thế một phần hoặc toàn bộ khớp. Với hệ thống nẹp xương này, các bác sĩ phẫu thuật thực hiện loại phẫu thuật tự chọn này theo cách xâm lấn tối thiểu, an toàn và ổn định.