Tấm nẹp gãy xương cho vị trí đã được cấy ghép

Chỉ dành cho chuyên gia

Điều trị gãy xương ở vị trí xương đã được cấy ghép.

Aap đã phát triển bản lề LOQTEQ® đặc biệt cho những thách thức độc đáo trong điều trị gãy xương ở vị trí xương đã được cấy ghép. Chúng có thể được gắn bên vào một tấm, điều chỉnh theo yêu cầu và neo chắc chắn trong xương. Định vị đa trục của ốc vít ø3,5mm làm tăng flexibitiy cho bác sĩ phẫu thuật. LOQTEQ® Distal Femur Tấm 4.5 PP (periprosthetic) là tấm đầu tiên có thể kết hợp với bản lề.