Tấm nẹp đầu trên xương cánh tay

Chỉ dành cho chuyên gia

Sử dụng để điều trị gãy phức tạp của xương cánh tay

Hệ thống LOQTEQ® cung cấp một tấm với phần đầu đặc biệt nhỏ để điều trị gãy xương phức tạp của đầu trên xương cánh tay. Điều này cho phép tấm được đặt thấp hơn một chút và ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến từ xương bả vai. Các ốc vít có thể tháo rời kết hợp với các ốc vít trụ thẳng hàng mang lại sự ổn định cao và khả năng duy trì tuyệt vời, ngay cả với các trường hợp bị loãng xương.