Flagold Care

Hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ, giúp cải thiện các biểu hiện do suy giảm nội tiết tố nữ: Chóng mặt, cơm bốc hỏa, dễ cáu gắt, mất ngủ, sinh lý giảm sút, da nám sạm.

Hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ, giúp cải thiện các biểu hiện do suy giảm nội tiết tố nữ: Chóng mặt, cơm bốc hỏa, dễ cáu gắt, mất ngủ, sinh lý giảm sút, da nám sạm.